Znak towarowy TUFI

Tufi.pl – Znak towarowy TUFI

Zasady ograniczonego uA?ywania znaku towarowego TUFI w mediach elektronicznych.
Firma Semi Bambi moA?e ograniczaA� prawo do uA?ywania znaku towarowego TUFI do reklamy towarA?w w mediach elektronicznych w przypadku gdy reklama/prezentacja taka wpA�ywa niekorzystnie na wizerunek znaku towarowego.
UA?ywaA� znak towarowy TUFI mogA� tylko i wyA�A�cznie podmioty gospodarcze prowadzA�ce dziaA�alnoA�A� zgodnie z przepisami prawa polskiego.
JeA�li podmiot prowadzi sprzedaA? wysyA�kowA� za pomocA� sklepu internetowego bA�dA? innej metody elektronicznej prezentacji produktA?w w celu sprzedaA?y np. Allegro, aby uA?ywaA� zanku towarowego TUFI musi speA�niA� przede wszystkim nastA�pujA�ce warunki:
OferowaA� towar, ktA?ry posiada na stanie w sposA?b fizyczny.
W sposA?b A�atwy do znalezienia podawaA� peA�ne dane firmy oraz metody kontaktu z klientem
InformowaA� o warunkach gwarancji i rA�kojmi.
UmieA�A� regulamin sklepu/sprzedaA?y w sposA?b czytelny i A�atwy do znalezienia z wyszczegA?lnieniem punktA?w dotyczA�cych zwrotu oraz praw do reklamowania produktu.
Sprzedawca powinien posiadaA� dobrA� opiniA� wA�rA?d klientA?w (komentarze allegro, recenzje sklepu na portalach).

W przypadku nie speA�niania powyA?szych warunkA?w firma Semi-Bambi moA?e zakazaA� uA?ywania znaku towarowego, gdyA? nie przestrzeganie powyA?szych zasad prowadzi do obniA?enia wartoA�ci znaku Towarowego i wpA�ywa na niekorzystne odbieranie go przez potencjalnych klientA?w.
W przypadku informacji o zakazie stosowanie znaku Towarowego podmiot ktA?ry zostaA� o tym poinformowany powinnien jak najszybciej usnA�A� znak towarowy z oferty. W przypadku wystawiania nowych ofert z uA?ywaniem znaku towarowego bA�dzie to uznanie za zA�amanie zakazu.
Firma Semi-Bambi zezwala uA?ywaA� znak towarowy TUFI, osobom prywatnym, sprzedajA�cym na portalach aukcyjnych pojedyncze egzemplarze produktA?w tej marki.