Znak towarowy TUFI

Tufi.pl – Znak towarowy TUFI

Zasady ograniczonego uA?ywania znaku towarowego TUFI w mediach elektronicznych.
Firma Semi Bambi moA?e ograniczaAi?? prawo do uA?ywania znaku towarowego TUFI do reklamy towarA?w w mediach elektronicznych w przypadku gdy reklama/prezentacja taka wpAi??ywa niekorzystnie na wizerunek znaku towarowego.
UA?ywaAi?? znak towarowy TUFI mogAi?? tylko i wyAi??Ai??cznie podmioty gospodarcze prowadzAi??ce dziaAi??alnoAi??Ai?? zgodnie z przepisami prawa polskiego.
JeAi??li podmiot prowadzi sprzedaA? wysyAi??kowAi?? za pomocAi?? sklepu internetowego bAi??dA? innej metody elektronicznej prezentacji produktA?w w celu sprzedaA?y np. Allegro, aby uA?ywaAi?? zanku towarowego TUFI musi speAi??niAi?? przede wszystkim nastAi??pujAi??ce warunki:
OferowaAi?? towar, ktA?ry posiada na stanie w sposA?b fizyczny.
W sposA?b Ai??atwy do znalezienia podawaAi?? peAi??ne dane firmy oraz metody kontaktu z klientem
InformowaAi?? o warunkach gwarancji i rAi??kojmi.
UmieAi??Ai?? regulamin sklepu/sprzedaA?y w sposA?b czytelny i Ai??atwy do znalezienia z wyszczegA?lnieniem punktA?w dotyczAi??cych zwrotu oraz praw do reklamowania produktu.
Sprzedawca powinien posiadaAi?? dobrAi?? opiniAi?? wAi??rA?d klientA?w (komentarze allegro, recenzje sklepu na portalach).

W przypadku nie speAi??niania powyA?szych warunkA?w firma Semi-Bambi moA?e zakazaAi?? uA?ywania znaku towarowego, gdyA? nie przestrzeganie powyA?szych zasad prowadzi do obniA?enia wartoAi??ci znaku Towarowego i wpAi??ywa na niekorzystne odbieranie go przez potencjalnych klientA?w.
W przypadku informacji o zakazie stosowanie znaku Towarowego podmiot ktA?ry zostaAi?? o tym poinformowany powinnien jak najszybciej usnAi??Ai?? znak towarowy z oferty. W przypadku wystawiania nowych ofert z uA?ywaniem znaku towarowego bAi??dzie to uznanie za zAi??amanie zakazu.
Firma Semi-Bambi zezwala uA?ywaAi?? znak towarowy TUFI, osobom prywatnym, sprzedajAi??cym na portalach aukcyjnych pojedyncze egzemplarze produktA?w tej marki.

buy generic viagra 100 mg mtabs cialis. . johnson and johnsontretinoin a .05 buy zofran uk, meds india ltd. .