REGULAMIN SPRZEDAŻY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TUFI.PL Z DNIA 29.10.2021r

Sklep internetowy mambi.pl jest prowadzony przez: Firmę SOLAMIS z siedzibą w Łodzi 93-338, ul. Rzgowska 281/289 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta Łodzi –Delegatura –Górna, NIP: 729-020-34-87; REGON 470348259, nr konta bankowego: 23 1020 3378 0000 1102 0198 2727, tel. 667550005; adres poczty elektronicznej: allegro@mambi.pl, sklep@mambi.pl, agnieszka@tufi.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową np. Chrome, Mozilla Firefox z włączoną obsługa plików cookies, zainstalowanym program np. Acrobat (odczyt plików PDF) oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy tufi.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy tufi.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego tufi.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego tufi.pl zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie. W tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu.

SŁOWNICZEK:

*Klient– korzystający z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

*Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu

 *Magazyn– magazyn jest jednocześnie sklepem stacjonarnym zlokalizowanym w Łodzi 93-338, przy ul. Rzgowskie 281/289, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

 *Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

*Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie.

*Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

*Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

*Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 *Koszyk– funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

*Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

*Paczkomat– Paczkomat Inpost urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

*PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

 *Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Solamis podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub online tpay.com.

 *Sklep Internetowy tufi.pl – prowadzony przez Solamis sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową tufii.pl

 *CMZP– szpital Centru Zdrowia Matki Polki budynek ginekologiczny.

 *Sendit– www.sendit.pl platforma wysyłkowa. Usługi kurierskie Inpost, FedEx, DPD, DHL i poczta polska. Sendit S.A. ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław, NIP 779-24-28-503, REGON 360804366, KRS 0000552519

*Apaczka-https://www.apaczka.pl/platforma wysyłkowa. Usługi kurierskie Inpost, FedEx, DPD, DHL i poczta polska.  R2G Polska Sp. z o.o. ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa KRS: 0000335110, REGON: 141963798, NIP: 7010194877

*Tpay – Tpay.com System płatności Tpay.com Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

DANE OSOBOWE W SKLEPIE:

Jakie dane są niezbędne i komu przekazywane? Do zawarcia umowy kupna wymagamy podania przez Państwa danych do formularza zakupowego/rejestracji. Dane takie jak: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu a dla firm Nazwa firmy, adres, e-mail, nr telefonu oraz NIP. Pobrane dana są przekazywane (jednorazowo) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu nadania przesyłki (zamówienia) oraz podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne. Jako firma Solami świetle prawa jesteśmy administratorami danych osobowych Państwa jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodnie z umową. Wszystkie zebrane dane są odpowiednio zabezpieczone hasłami jaki i certyfikatami ssl. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

Mają Państwo prawo nie wyrazić zgody na wprowadzenie i użycie przez nas tych danych. Bez Państwa rejestracji (zgody) nie będziemy jednak w stanie wykonać usługi sprzedaży.

Mają Państwo prawo modyfikacji swoich dany, jaki i Prawo sprzeciwu umożliwia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych. Na życzenie klienta istnieje również możliwość usunięcia konto z naszego serwera.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Rejestracja w sklepie oraz warunki korzystania ze sklepu tufi.pl

2. Warunki składania zamówień

3. Prawo do modyfikacji zamówienia, rezygnacji lub odstąpienia od umowy.

4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

5. Warunki gwarancji

6. Odstąpienie od umowy

7. Promocje

8. Dane osobowe – modyfikacja, kasowanie konta.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

1. REJESTRACJA W SKLEPIE ORAZ ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO TUFI.PL

Rejestracja

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym tufii.pl „założenia konta Klienta” należy wypełnić online lub za pomocą Aplikacji Mobilnej formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz polityka prywatności.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, tufi.pl, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym tufii.pl – odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta jest Klient. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Rejestracja, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego tufi.pl, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z tufi.pl Solamis umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta (bezterminowo), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

Klient może zmieniać dane za pomocą ustawień konta w sklepie internetowym tufi.plZakładka Moje konto / Moje informacje osobiste i Moje adresy.

Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym tufi.pl zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

Żądanie klienta o usunięcie konta z sklepu internetowego tufi.pl W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego tufi.pl należy skontaktować się e-mailowo. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania na adres allegro@mambi.pl do realizacji. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z tufi.pl firma Solamis o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

Blokowanie konta przez tufi.pl tufi.pl jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z ważnych powodów, którymi są: powtarzające się (co najmniej dwukrotne) zamówienie przez Klienta produktów płatnych i nie podejmowanie paczki, podawanie niepoprawnych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie tufi.pl. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Tufi.pl firma Solamis.

2. WARUNKI SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 Produkty

W przypadku pytań odnośnie oferty oraz zakupionych towarów możliwy jest kontakt ze sklepem Tufi.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@tufi.pl, bądź telefonicznie pod nr 667550005.

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego tufi.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego tufi.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych PLN. Nie zawierają one kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wielkości, wagi oraz sposobu dostarczenia produktu. Wybór formy dostawy (jej kosztu) dokonuje sam Klient realizując zamówienie z Koszyka.

Sklep tufi.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nie udostępnianie części. Wszystkie towary oferowane przez sklep tufi.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

Do towarów objętych gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.

Sklep Tufi.pl zastrzega sobie prawo do organizowania promocji oraz wyprzedaży i ich odwoływania. Ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

Zawartość sklepu Tufi.pl np.: zdjęcia ,opisy produktów , grafika, logo, podlegają ochronie prawa polskiego. Sklep Tufi.pl bez pisemnego zezwolenia nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością .

Nazwy towarów, zdjęcia oraz znaki graficzne (loga) umieszczone w sklepie Tufi.pl są własnością ich producentów. Opisy produktów zamieszczone na stronie sklepu Tufi.pl mają charakter orientacyjny i pochodzą z informacji uzyskanych od producenta.

Tufi.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Nie ma to wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny.

Warunki składania i realizacji zamówień

Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Tufi.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W celu złożenia zamówienia należy:

-zalogować się do Sklepu Internetowego Tufi.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

-wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

-wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

Tufi- odbiór osobisty: możliwy odbiór towaru ze sklepu stacjonarnego Solamis. ul.Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź szpital CZMP tylko po potwierdzeniu przez tufi.pl (e-mail), że towar już jest gotowy do odbioru. wysyłka: kurier, inpost,  poczta polska. Dostawa produktów możliwa po potwierdzeniu danych do wysyłki ( Imię i Nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail) oraz po potwierdzeniu: regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy potrzebnych do realizacji danej wysyłki (danego zamówienia). wybrać dokument potwierdzający zakup: paragon lub faktura. W przypadku Faktury należy podać wszystkie niezbędne dane. Paragon lub Faktura są dołączane do paczki. Uwaga!- w przypadku Faktury na firmę obowiązkowe jest podanie wszystkich koniecznych danych firmy. Pełna nazwa Firmy, adres oraz NIP. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) oraz zażąda wystawienia faktury VAT, Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT. Jeśli nie zażąda wystawienia faktury VAT otrzyma paragon fiskalnywybrać formę płatności: gotówka przy odbiorze osobistym, przedpłata -przelew tradycyjny lub online Tpay.

Jeśli po wysłaniu paczki z Klient (osoba prywatna) prosi jednak o imienną fakturę (zmiana ustaleń) zobowiązany jest on do odesłania paragonu na nasz adres Solamis ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną. Uwaga!-brak możliwość zamiany paragonu na fakturę VAT na firmę.

Klient akceptując niniejszy Regulamin udziela Sprzedawcy zgody– w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Użytkownika faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Użytkownikowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany przez Użytkownika w związku z wypełnieniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej Sklepu (formularza przy zakładaniu Konta Użytkownika lub formularza przy składaniu zamówienia).

W przypadku wysyłki – dane osobowe z formularza rejestrowego zostaną przekazane do wybranej firmy wysyłkowej w celu nadania i opłacenia danej przesyłki. Odbywa się ten proces za pośrednictwem strony www.sendit.pl lub apaczka.pl

Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez tufi.pl zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Tufi.pl firmie Solamis oferty zawarcia umowy sprzedaży-kupna zamówionego produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Tufi.pl potwierdzi dostępność wszystkich lub części produktów.

W przypadku braku towaru w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Tufi.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez tufi.pl.

W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, tufi.pl może zaproponować Klientowi : a) anulowanie całości zamówienia, b) anulowanie zamówienia w (brakującej) części i wysyłkę dostępnych produktów.

Potwierdzenie przyjęcia

zamówienia jest oświadczeniem tufi.pl o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a tufi.pl do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

Potwierdzenia przyjęcia mogą mieć postać (zależy od formy płatności i dostawy):

– Zamówienie otrzymane – status który widzą tylko pracownicy sklepu Tufi.pl po złożeniu zamówienia na stronie www.tufi.pl .

– Oczekiwanie płatności – statusy oznaczające przyjęcie zamówienia przez sklep Tufi.pl, dostępność towaru lub obowiązek zapłaty nałożony na Kupującego za towar i jego przesyłkę.

– Przygotowanie towaru – oznacza realizację zamówienia (dokonano wpłaty, wysyłka pobranie lub odbiór osobisty).

– Zamówienie czeka na odbiór osobisty – status oznaczający gotowość zamówionego towaru do odbioru

w siedzibie sklepu Tufi.pl

– Zamówione towary Wysłano – status informujący Kupującego o wysyłce zamówionego towaru.

– Zamówienie Odebrano – status pojawia się po osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie sklepu Tufi.pl i oznacza zakończenie transakcji.

– Nieodebrana przesyłka – status informujący o nie odebraniu zamówionego towaru od przewoźnika .

– Zamówienie Anulowano – status informujący Kupującego iż zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sklep Tufi.pl w przypadku braku towaru u producenta lub w hurtowni może anulować zamówienie.

Tufi.pl ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez tufi.pl otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym tufi.pl nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a tufi.pl nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

Wybór przez Klienta formy płatności

Możliwe formy do wyboru: gotówka przy odbiorze osobistym, przedpłata -przelew tradycyjny (nr konta bankowego: 23 1020 3378 0000 1102 0198 2727), online Tpay.com.

 Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry. Uwaga!-wysyłki zagraniczne należy uzgodnić wcześniej ze sprzedającym. Po zatwierdzi możliwość dostawy do danego kraju określi on wysokość kosztu transportu. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Tufi.pl pełnej wpłaty.

Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego tufi.pl.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry (przedpłata), Tufi.pl jest uprawniony do anulowania zamówienia w razie nie dokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Anulowanie zamówienia oznacza, że Tufi.pl jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. Jeśli zapłata nastąpi po anulacji zamówienia, tufi.pl zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Realizacja zamówień

W przypadku dostępnych wszystkich produktów z zamówienia, przygotowanie i nadanie przesyłki następuje w ciągu 3 dni roboczych (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Licząc od złożenia zamówienia z wybraną opcją pobrania lub zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu Tufi.pl. W przypadku braku towaru tufi.p zobowiązuje się do podania przybliżonego czasu realizacji (max 30dni).

Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem Poczty Polskiej (5 dni roboczych), firmy kurierskiej (3 dni robocze) lub opcjonalnie (do Paczkomatu InPost (3 dni robocze)). W przypadku wysyłek zagraniczny forma wysyłki jest uzgadniana indywidualnie.

Odbiór osobisty jest po otrzymaniu przez klienta informacji „towar gotowy do odbioru” w sklepi stacjonarnym godzinach PN-Pt 10:00 – 16:00 , Solamis. ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź szpital CZMP.

W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

– Oczekiwanie płatności – statusy oznaczające przyjęcie zamówienia przez sklep Tufi.pl, dostępność towaru lub obowiązek zapłaty nałożony na Kupującego za towar i jego przesyłkę.

– Przygotowanie towaru – oznacza realizację zamówienia (dokonano wpłaty, wysyłka pobranie lub odbiór osobisty).

– Zamówienie czeka na odbiór osobisty – status oznaczający gotowość zamówionego towaru do odbioru w siedzibie sklepu Tufi.pl

– Zamówione towary Wysłano – status informujący Kupującego o wysyłce zamówionego towaru.

– Zamówienie Odebrano – status pojawia się po osobistym odbiorze zamówienia w siedzibie sklepu Tufi.pl i oznacza zakończenie transakcji.

– Nieodebrana przesyłka – status informujący o nie odebraniu zamówionego towaru od przewoźnika .

– Zamówienie Anulowano – status informujący Kupującego iż zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sklep Tufi.pl w przypadku braku towaru u producenta lub w hurtowni może anulować zamówienie.

Do każdej przesyłki ,w zależności od dokonanego wyboru, dołączany jest dokument zakupu paragon fiskalny lub faktura.

Wysyłane przez sklep Tufi.pl za pośrednictwem Poczty Polskiej mają status „paczek priorytetowych” (czas dostarczenia przesyłki to zwykle 2-7 dni roboczych). Towary wysłane kurierem „DPD”/FedeX/UPC zostają doręczone w przeciągu 1-4 dni roboczych od dnia nadania. Incydentalnie termin dostarczania przesyłek ulega przedłużeniu niezależnie od sklepu Tufi.pl – Tufi.pl nie ponosi odpowiedzialności.

W chwili odbioru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Odbiór przesyłki powinien być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym (według regulaminów firm kurierskiej). Wszelkie uszkodzenia przesyłki powinny być zgłoszone na tym etapie gdyż usprawni to proces reklamacji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń mechanicznych, prosimy o jak najszybszy kontakt ze sklepem tufi.pl . Reklamacje z tytułu mechanicznych uszkodzeń w czasie transportu lub braku zamówionego produktu w przesyłce będą uwzględniane po przedstawieniu protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności spedytora lub pracownika Poczty Polskiej .

 W przypadku zaginięcia przesyłki i otrzymania od Kupującego informacji o jej nie doręczeniu , Kupujący i sklep Tufi.pl ustala sposób dalszego działania. Porozumienie stron.

3. PRAWO DO MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA, REZYGNACJI LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną skompletowane i spakowane do wysyłki. O zmianach należy poinformować wiadomością e-mail i koniecznie potwierdzić telefonicznie tel 677 55 00 05.

Klient może dokonać zmian w adresie dostawy pod warunkiem, że list przewozowy nie został już opłacony (informacja pod nr 667 55 00 05).

Klient jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Tufi.pl w ciągu 14 dni.

4. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym tufi.pl mogą być opłacone:

a) z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i nie zarejestrowanych,

b) OPCJONALNIE (forma nie zawsze dostępna) przy odbiorze przedmiotu zamówienia – opcja dostępna wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych.

Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry w PLN. Wyliczane są indywidualne koszt wysyłki.

Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Tufi.pl.

W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Tufi.pl pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie Internetowym Tufi.pl i zmianie statusu zamówienia na Towar czeka na odbiór osobisty.

Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego Tufi.pl

 5. WARUNKI GWARANCJI

Produkty sprzedawane przez Tufi.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Tufi.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta.

Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Tufi.pl może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację; Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Tufi.pl;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi.  Reklamacje z tytułu rękojmi Tufi.pl jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Tufi.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat zgodnie z kartą gwarancyjną producenta od dnia wydania produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

Tufi.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Tufi.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Tufi.pl i opisem reklamacji na adres SOLAMIS ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Tufi.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu Tufi.pl zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Tufi.pl z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Tufi.pl wedle swego wyboru wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Tufi.pl może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi nie będącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.

W pozostałym zakresie odpowiedzialność Tufi.pl z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Tufi.pl za szkody wyrządzone Klientom nie będącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Tufi.pl za nabycie danego produktu.

6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki a przesyłka nie została opłacona. Informacja pod nr 667 55 0 05.

Konsument jak również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Tufi.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu otrzymania przesyłki. W przypadku kilku przesyłek (paczek) z jednego zamówienia liczy się data ostatniej dostarczonej przesyłki. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia wysłanego na adres allegro@mambi.pl lub listem poleconym Solamis ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź o odstąpieniu od umowy klient ma 14 dni na odesłanie przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Tufi.pl produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. tufi.pl zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa poniżej) zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt Tufi.pl , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Tufi.pl, Tufi.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania.

_________________________________________________________________________________

Przykładowy Wzór

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Imię i Nazwisk ………………………….. adres………………………………………………………………

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …… zawartej z firmą Solamis ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź dnia ………………………………… dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………………………………………………………………….

 Dane do zwrotu wpłaty – Nr konta ……………………………………………………………………………..

…………………………

   podpis konsumenta

___________________________________________________________________________________

Zwrot należności

Tufi.pl dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

-anulowania zamówienia lub części zamówienia (zgodnie z regulaminem);

-zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone w terminie;

-zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w sklepie Solamis;

-uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu;

W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym regulaminem, tufi.pl zwraca Konsumentowi płatność przelewem bankowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Tufi.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Tufi.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Tufi.pl należytej

staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu (brak danych lub niepoprawne dane).

7. PROMOCJE

Na stronach Sklepu Internetowego Tufi.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

-promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

-promocje bony rabatowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym. Przydzielone bony znajdują się w zakładce Moje konto / Moje Bony lub ogólno dostępne w koszyku zakupowym.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w regulaminie, może dotyczyć wyłącznie

całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

Promocje mogą być wprowadzane na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania.

 

  1. DANE OSOBOWE – MODYFIKACJA, KASOWANIE KONTA.

 Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Tufi.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym

Tufi.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego tufi.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym tufi.pl), przetwarzane są przez SOLAMIS ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź (administrator danych).

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tufi.pl, które

wymagają podania danych osobowych. Tufi.pl SOLAMIS przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów

zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Tufi.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w niniejszym regulaminie, również w celu świadczenia usługi newslettera (na życzenie).

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub całkowicie usunięte (kasowanie konta) po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”) lub poprzez zgłoszenie na adres allegro@mambi.pl sklep@tufi.pl.

 Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób w celu realizacji zamówienia.

Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

Postanowienia końcowe

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego tufi.pl lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane na adres allegro@mambi.pl. (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”). Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, tufi.pl nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Tufi.pl u rzecznika praw konsumenta. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami regulaminu.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego tufi.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

cookies – W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy tufi.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep Internetowy tufi.pl do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego tufi.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 Językiem umów zawieranych z tufi.pl SOLAMIS jest język polski.

W pierwszej kolejności Tufi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z przyczyn wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa lub konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie.

Kolejne zmiany mogą nastąpić w wyniku: rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, przeciwdziałaniu nadużyciom i poprawie funkcjonowania sklepu.

Zmieniony regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym tufi.pl a osoby składające zamówienie otrzymują bezpośredni link do aktualnego regulaminu oraz plik z pouczeniami o prawach.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 nr rejestrowy 000006016

Ceny zawierają KGO. Koszty KGO dostępne na www.tufi.pl

Aktualny regulamin obowiązuje od 17.12.2020r