Tufi.pl – Znak towarowy TUFI

Zasady ograniczonego używania znaku towarowego TUFI w mediach elektronicznych.
Firma Semi Bambi może ograniczać prawo do używania znaku towarowego TUFI do reklamy towarów w mediach elektronicznych w przypadku gdy reklama/prezentacja taka wpływa niekorzystnie na wizerunek znaku towarowego.
Używać znak towarowy TUFI mogą tylko i wyłącznie podmioty gospodarcze prowadzące działalność zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Jeśli podmiot prowadzi sprzedaż wysyłkową za pomocą sklepu internetowego bądź innej metody elektronicznej prezentacji produktów w celu sprzedaży np. Allegro, aby używać zanku towarowego TUFI musi spełnić przede wszystkim następujące warunki:
Oferować towar, który posiada na stanie w sposób fizyczny.
W sposób łatwy do znalezienia podawać pełne dane firmy oraz metody kontaktu z klientem
Informować o warunkach gwarancji i rękojmi.
Umieść regulamin sklepu/sprzedaży w sposób czytelny i łatwy do znalezienia z wyszczególnieniem punktów dotyczących zwrotu oraz praw do reklamowania produktu.
Sprzedawca powinien posiadać dobrą opinię wśród klientów (komentarze allegro, recenzje sklepu na portalach).

W przypadku nie spełniania powyższych warunków firma Semi-Bambi może zakazać używania znaku towarowego, gdyż nie przestrzeganie powyższych zasad prowadzi do obniżenia wartości znaku Towarowego i wpływa na niekorzystne odbieranie go przez potencjalnych klientów.
W przypadku informacji o zakazie stosowanie znaku Towarowego podmiot który został o tym poinformowany powinnien jak najszybciej usnąć znak towarowy z oferty. W przypadku wystawiania nowych ofert z używaniem znaku towarowego będzie to uznanie za złamanie zakazu.
Firma Semi-Bambi zezwala używać znak towarowy TUFI, osobom prywatnym, sprzedającym na portalach aukcyjnych pojedyncze egzemplarze produktów tej marki.